آبخوری کامل با تک شیر فشاری A501

آبخوری با تک شیر فشاری
با لوله کشی کامل ، آماده اتصال به تاسیسات شهری
بتن مسلح خودرنگ
با پوشش ضد لکه
قابل شستشو
رنگهای متنوع
کاملا" یکپارچه
مقاوم در یخ بندان ، عایق بندی کامل لوله کشی های داخلی
امکان تغییر ارتفاع جهت معلولین و کودکان
امکان تعبیه سکوی ایستادن جهت کودکان
امکان تعبیه شیر جانبی پاشویه


  • آبخوری با سینک استیل و تک شیر فشاری