پایه مجسمه

بتن مسلح خودرنگ
کاملا" یکپارچه
با پوشش ضد لکه
قابل شستشو
رنگ های متنوع


  • پارک فناوری شماره 6 پردیس