انواع پایه بتنی پرچم و چراغ

بتن مسلح خودرنگ
با پوشش ضد لکه
قابل شستشو
در رنگ های متنوع