میز گرد بادو نشیمن کد:TB201 / میز شطرنج گرد با دو نشیمن کد: TB.ch201

بتن مسلح خودرنگ
با پوشش ضد لکه
رنگ های متنوع
قابل شستشو  • میز گرد با دو نشیمن / میز شطرنج گرد با دو نشیمن