ساعت خورشیدی با قطر صفحه 66 سانتی متر

بتن مسلح  خودرنگ
با پوشش ضدلکه
کاملا" یکپارچه
رنگ ها متنع
صفحه ساعت استیل
شاخص آهن آبکاری شده
زینه بندی دو دقیقه ای


  • ساعت خورشیدی با قطر صفحه 66 سانتی متر