انواع پله پیش ساخته

بتن مسلح خودرنگ
با پوشش ضد لکه
رنگهای متنوع
قابل شستشو
در کلیه ابعاد مورد نیاز شما قابل تولید میباشد


  • انواع پله پیش ساخته