پادرختی گرد به قطر خارجی 90 سانتی متر کد: TG2A

بتن مسلح خودرنگ
با پوشش ضد لکه
رنگ های متنوع
قابل شستشو


  • دیتیل
  • پادرختی گرد